Yaxa Kartı E05

Yaxa Kartı E05

Yaxa Kartı / metal + üzərində çap
Yaxa kartı maqnitlə :
1 ədəd 7,00 AZN
5 ədəd olarsa 1 ədəd 6,00 AZN 
10 ədəd olarsa 1 ədəd 5,00 AZN 
20 ədəd olarsa 1 ədəd 4,00 AZN 
50 ədəd olarsa 1 ədəd 3,50 AZN 

Yaxa kartı sancaqla :
1 ədəd 6,50 AZN
5 ədəd olarsa 1 ədəd 5,30 AZN 
10 ədəd olarsa 1 ədəd 4,30 AZN 
20 ədəd olarsa 1 ədəd 3,30 AZN 
50 ədəd olarsa 1 ədəd 2,80 AZN 

 

s