Oval yaxa kartı E03

Oval yaxa kartı E03

Oval yaxa kartı sancaqlı + üzərində çap
1 ədəd - 5,00 Azn
5 ədəd olarsa bir ədəd - 4,50 Azn
10 ədəd olarsa bir ədəd - 3,80 Azn
20 ədəd olarsa bir ədəd - 3,00 Azn
50 ədəd olarsa bir ədəd -  2,40 Azn
100 ədəd olarsa bir ədəd - 2,00 Azn
 

s