İpək

İpək

İpək boyanı məhsula  formalı şəkildə ötürmək üçün istifadə olunur.

s