Fincan

Fincan

Fincan + üzərində tam rəngli çap
1 ədəd olarsa - 1 ədədi 8,00 AZN
5 ədəd olarsa - 1 ədədi 6,00 AZN
10 ədəd olarsa - 1 ədədi 4,50 AZN
50 ədəd olarsa - 1 ədədi 4,00 AZN
100 ədəd olarsa - 1 ədədi 3,00 AZN
Fincan qutusu sadə ( çapsız ) 0,25 AZN
Fincan qutusu çaplı : minumum 100 ədəd - 1 ədədi 1,90 AZN
Tel : +994 12 440 22 11, +994 55 263 22 29
www.moongroup.az

Чашки с полноцветной печатью
1 шт - по 8,00 АЗН
5 шт- по 6,00 АЗН
10 шт- по 4,50 АЗН
50 шт- по 4,00 АЗН
100 шт- по 3,00 АЗН

Коробка для чашки ( без печати) 0,25 АЗН
Коробка для чашки ( с печатью ) 100 шт - по 1,90 АЗН

s