Vizitkart metal

Vizitkart metal

Metal vizit kart üzərində bir tərəfli çap 
Metal Vizit kartlarda Gümüşü və qızılı rənglər mövcuddur.
50 ədəd olarsa 1 ədədi - 0,80 Azn
100 ədəd olarsa 1 ədədi - 0,60 Azn
300 ədəd olarsa 1 ədədi - 0,58 Azn
500 ədəd olarsa 1 ədədi - 0,55 Azn
 

s